Inschrijfformulier zwem4daagse

Deelnemers verlenen bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Voor deelname aan dit evenement is de deelnemer verplicht minimaal in het bezit te zijn van een A –zwemdiploma,

Wanneer de aangemelde deelnemer niet in het bezit is van een A –zwemdiploma, is er geen deelname mogelijk.