Beste zwemmers en ouders,

Om onduidelijkheid over de aanschrijving voor wedstrijden en het afmelden voor wedstrijden te voorkomen hierbij een uitgebreide beschrijving over de procedure van aan- en afmelden bij wedstrijden.

Aanschrijving
De aanschrijving wordt door Joke Tak gedaan via de startlijsten die op de site worden geplaatst en ook per mail worden verstuurd. Zorg ervoor dat u deze regelmatig controleert!

Afmelden.
Afmelden kan alleen bij Joke Tak, 078-6124617 of via mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Afmelden dient te gebeuren, uiterlijk op de dag die op de site/de startlijst gemeld staat, en uiterlijk tot 19.00 uur. Alleen in dit geval zal er geen boete volgen. Afmelden bij de trainer is dus niet mogelijk. Wel stellen we het op prijs, als je ook de trainer wel even inlicht.
Boete bij onjuist, te laat afmelden: Als de afmelding plaatsvindt na gemelde dag en tijd, dan volgt er een boete van €7,50 per start.
Als een deelnemer afgemeld wordt voor het inzwemmen, dan zal deze alsnog door de teambegeleiding worden afgemeld. Ook dan geldt een boete van €7.50 per start.
Een deelnemer die zich niet heeft afgemeld en niet aanwezig is bij de wedstrijd, zal niet door de teambegeleiding worden afgemeld. Dit betekent een boete van €7.50 per start. De kosten worden uiteraard doorberekend aan de zwemmer!

Inzwemmen:
Het is belangrijk dat zwemmers op tijd zijn bij het inzwemmen. Het inzwemmen heeft een functie; het losmaken van de spieren en het focussen op de te verzwemmen nummers. De trainers kunnen nog aandachtspunten aanstippen en tips geven.
Een zwemmer die bij de start van het inzwemmen niet aanwezig is, kan in principe niet deelnemen aan de wedstrijd. Daar je dan ook niet bent afgemeld (zie alinea hierboven) betekent dat een boete van €7,50 per start.
We weten dat je soms pas op de gemelde inzwemtijd het bad in mag om je om te kleden. Uiteraard houden we daar rekening mee.

Weet je van tevoren dat je later bent? Meldt dit dan even aan de betreffende wedstrijdbegeleiding of Joke Tak.

Boete
Indien er een boete wordt opgelegd, zal er door de penningmeester een betalingsverzoek worden toegezonden. Uiteraard zullen we er op toezien dat de boete dan ook wordt voldaan.
Waarom deze regels?
Het doel is:

  • Verlichting van de taak van de trainers/begeleiders
  • Rust aan het bad, teneinde te focussen op de wedstrijd
  • Vereenvoudiging van de taak van het wedstrijdsecretariaat
  • Tijdige aanlevering aan secretariaat en wedstrijdbegeleiding van de gegevens
  • Verlichting van de taak van de jury
  • Duidelijkheid bij zwemmers/ouders, bij alle wedstrijden
  • Duidelijkheid omtrent de boetes
  • Bewerkstelligen, dat een ieder op de juiste tijd aanwezig is
  • Voorkomen van teleurstellingen en discussie

Wat als er zaken wijzigen?
Soms wijzigt een aanvangstijd, een bad of een samenstelling van een estafetteploeg, nadat de wedstrijdopstelling is bekendgemaakt.
Uiteraard probeert de zwemcommissie dan iedereen nog op tijd te informeren. Zorg dat jouw gegevens bekend zijn en geef wijzigingen door!

Overigens behoudt de zwemcommissie zich het recht voor om in bepaalde gevallen af te wijken van deze standaardregels.
Vragen? Verbeteringen? Suggesties? Goede ideeën? Kom er mee, we horen het graag.

Namens de Zwemcommissie,
Timo Maes