Beste leden van ZZ & PC de Devel,

Op 22 november aanstaande om 20:00 wordt de half-jaarlijkse algemene ledenvergadering van ZZ & PC de Devel weer gehouden in het cubhuis, waarvoor wij u van harte willen uitnodigen. Onderstaand treft u de agenda aan met op pagina 2 een nadere toelichting.

Agenda ALV 22 november 2018

Notulen ALV 26 april 2018