Beste zwemmers en ouders,

Zo nu en dan bestaat er onduidelijkheid over de aanschrijving voor wedstrijden en het afmelden voor wedstrijden. Wedstrijden kennen verschillende regels, die dan ook zo nu en dan nog eens veranderen. Verder melden we op de site en via wedstrijdbriefjes. Dit laatste kost ook nog eens veel tijd en geld.
We hebben gemerkt dat dit soms verwarring/ vragen oplevert.

We hebben met elkaar een nieuwe, en naar we hopen duidelijker werkwijze opgesteld voor wat betreft het aanschrijven en het afmelden. Hieronder wordt een en ander nader uiteengezet.

Aanschrijving
De aanschrijving wordt door Joke nu gedaan via de wedstrijdbriefjes. Dit blijft ook nog zo tot het einde van het seizoen 2011-2012.
Daarnaast gaan we per 1 maart 2012 de opstellingen 2 weken voor de wedstrijd op de site bekend maken (voor zover dat mogelijk is, soms kan pas later worden ingeschreven). Ook zal de opstelling in het clubhuis komen te hangen, op het bord bij de ingang.
De lijst is definitief als hij op de site rood is gekleurd. Kunnen er nog aanpassingen op plaats vinden, dan is de lijst zwart.

Vanaf start seizoen 2012-2013 zullen er geen wedstrijdbriefjes meer worden uitgedeeld! Dan is het de verantwoording van de zwemmer/ouder om tijdig op de site te kijken of je voor een wedstrijd bent opgesteld.

Afmelden.
Afmelden kan alleen bij Joke Tak, 078-6124617 of via mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Afmelden dient te gebeuren, uiterlijk op de dag die op de site/de uitnodiging gemeld staat, en uiterlijk tot 20.00 uur. Alleen in dit geval zal er geen boete volgen. Afmelden bij de trainer is dus niet mogelijk. Wel stellen we het op prijs, als je ook de trainer wel even inlicht.

Als de afmelding plaatsvindt na gemelde dag en tijd, dan volgt er een boete van €2,50 per start.

Als een deelnemer afgemeld wordt voor het inzwemmen, dan zal deze alsnog door de teambegeleiding worden afgemeld. Ook dan geldt een boete van €2.50 per start.

Een deelnemer die zich niet heeft afgemeld en niet aanwezig is bij de wedstrijd, zal niet door de teambegeleiding worden afgemeld. Dit betekent een boete van €7.50 per start.

Helaas gebeurt het regelmatig, dat zwemmers laat bij het inzwemmen binnen komen. Dit is uiteraard niet de bedoeling, het inzwemmen heeft een functie; het losmaken van de spieren en het focussen op de te verzwemmen nummers. De trainers kunnen nog aandachtspunten aanstippen en tips geven.
We hebben dan ook besloten, dat een zwemmer die bij start inzwemmen niet aanwezig is, in principe niet kan deelnemen aan de wedstrijd. Daar je dan ook niet bent afgemeld (zie alinea hierboven) betekent dat een boete van €7,50 per start.
Het is dus echt noodzaak te zorgen dat je op tijd aanwezig bent. De tijd die vermeldt staat voor het inzwemmen is niet het moment om de parkeerplaats op te rijden en nog een plekje te zoeken.
Voor de duidelijkheid, we weten dat je soms pas op de gemelde inzwemtijd het bad in mag om je om te kleden. Uiteraard houden we daar rekening mee.
We zullen deze regel redelijk strikt hanteren, daar we van mening zijn, dat de trainers zich op de zwemmers moeten kunnen richten. Zeker bij meermaals te laat komen moet je er rekening mee houden, dat je de deelname aan de wedstrijd ontzegd kan en zal worden. Je zult bij te laat komen ook door de trainers/begeleiding aangesproken kunnen worden.

Weet je van tevoren dat je later bent? Meldt dit dan even aan de betreffende wedstrijdbegeleiding of Joke Tak.

Boete
Indien er een boete wordt opgelegd, zal er door de penningmeester een betalingsverzoek worden toegezonden. Uiteraard zullen we er op toezien dat de boete dan ook wordt voldaan.

Waarom deze nieuwe regels?
Het doel is:

  • Verlichting van de taak van de trainers/begeleiders
  • Rust aan het bad, teneinde te focussen op de wedstrijd
  • Vereenvoudiging van de taak van het wedstrijdsecretariaat
  • Tijdige aanlevering aan secretariaat en wedstrijdbegeleiding van de gegevens
  • Verlichting van de taak van de jury
  • Duidelijkheid bij zwemmers/ouders, bij alle wedstrijden
  • Duidelijkheid omtrent de boetes
  • Bewerkstelligen, dat een ieder op de juiste tijd aanwezig is
  • Voorkomen van teleurstellingen en discussie

Wat als er zaken wijzigen?
Soms wijzigt een aanvangstijd, een bad of een samenstelling van een estafetteploeg, nadat de wedstrijdopstelling is bekendgemaakt. Voor iedereen een probleem, want je moet maar zien een ieder te bereiken.
Daarom tref je onder aan deze brief een retourstrookje aan. We vragen je daar je naam in te vullen en het mailadres en telefoonnummer, dat we in dit soort uitzonderingsgevallen moeten gebruiken, om je toch nog tijdig te bereiken. Willen jullie dit strookje invullen en voor 1 maart inleveren bij Jaap of Joke Tak, Wouter Rijper, André Boelhouwer, Cor de Roo of in het postbakje van de zwemcommissie in de kantine? Wil je op meerdere mailadressen en/of telefoonnummers worden geïnformeerd? Geen probleem, meld het op het briefje, dan zorgen zij dat dit wordt opgenomen.

Door het bestuur wordt gekeken naar een digitaal verenigingsblad. Zodra deze operationeel is, zullen de wedstrijdopstellingen ook in dit clubblad worden opgenomen. Dit clubblad zal ook aan het mailadres gezonden worden, dat je invult op het antwoordstrookje. Zorg dus, dat het een mailadres is, waarop je dagelijks kijkt!

LET OP! Verandert je mailadres of telefoonnummer, meld dit dan wel. Dat is de enige manier om ons bestand actueel te houden.

We realiseren dat het een behoorlijke verandering is, en dat de regels behoorlijk strak zijn. Dat is ook de reden dat we hebben gekozen voor een overgangstermijn. We gaan er van uit dat door strakkere regels het ook voor een ieder duidelijker wordt en dat door jullie medewerking het voor een ieder weer iets eenvoudiger wordt. Overigens, de zwemcommissie behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van deze standaardregels.

Vragen? Verbeteringen? Suggesties? Goede ideeën? Kom er mee, we horen het graag.

Namens de Zwemcommissie,

Cor de Roo

Naam:______________________________________________________________

Mailadres :___________________________________________@______________

Mailadres :___________________________________________@______________

Telefoonnummer: _____________________________________________________

Telefoonnummer: _____________________________________________________

Mobiel nummer:_______________________________________________________

Mobiel nummer:_______________________________________________________