Inschrijfformulier ZZ & PC De Devel

Aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Zwijndrechtse Zwem- & Poloclub "De Devel", aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Zwem Bond.

Aanvrager/ster aanvaardt hiermee het persoonlijke lidmaatschap van de K.N.Z.B. met alle daaraan verbonden plichten. Hij/zij verklaart nadrukkelijk akkoord te gaan met de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Regelement van de ZZ & PC "De Devel" en zich te onderwerpen aan de beslissingen van het bestuur en commissies. De Statuten en het Huishoudelijk Regelement zijn ter inzage bij de secretaris van de vereniging. Bij inschrijving is eenmalig € 20.00 euro aan administratie kosten verschuldigd. Dit bedrag wordt tegelijk met
de eerste contributiebetaling in rekening gebracht. Alleen volledig ingevulde formulieren worden geaccepteerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventueel opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 juni of 1 december schriftelijkbij de ledenadministratie gedaan worden. Indien opzegging na deze datum plaats vindt, dan is men de volle contributie over het volgende verenigingsjaar of -halfjaar verschuldigd. Kosten die verbonden zijn aan een tussen tijdse overschrijving van een andere vereniging dan ZZ & PC "De Devel", komen voor rekening van het betreffende nieuwe lid.

 Ga door naar de volgende pagina omverder te gaan met het invullen van het inschrijfformulier.